Verwerking van gevoelige gegevens

INFORMATIE VOLGENS D. LGS 30 juni 2003 (Privacy Act):

Orchidea srl garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie die op deze form zijn en geeft de mogelijkheid om de correctie of verwijdering te vragen door ons een verzoek te sturen aan ons kantoor. Wij informeren, op grond van artikel 13 van wetsdecreet nr. 196/03, de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van informatie over de producten / diensten die worden aangeboden door Orchid SrL, of registratie aangeboden diensten, zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die verband houden met de vervulling van de commerciële functies; in het geval van ontbrekende gegevens zal het niet mogelijk zijn om de vereiste informatie te verstrekken.

Het bovenstaande kan worden uitgevoerd met behulp van papier of computer en / of telematica en het gebruik van methoden en procedures die de veiligheid en vertrouwelijkheid waarborgen. De houder van uw gegevens is Camping l'Ultima Spiaggia - Orchid SrL - Locatie Planargia, tel. (0039) 0782 29 363. In verband met de verwerking van persoonsgegevens kan, op elk moment, de uitoefening van uw rechten uit hoofde van artikel 7 van wetsdecreet nr. 196/03 (inclusief, zonder beperking, de 'updaten, integratie, correctie, verzet tegen de verwerking van gegevens voor legitieme redenen), door te schrijven naar: Camping l'Ultima Spiaggia - Locatie Planargia SNC, 08042, Bari Sardo (OG), Sardinië - tel. (0039) 0782 29363 - e-mail info@campingultimaspiaggia.it

Offerte